Kommunikationskonsulent til Kommunaldirektørens sekretariat

Brænder du for at arbejde med kommunikation indenfor strategiske og politisk prioriterede dagsordener om blandt andet udvikling og markedsføring af Norddjurs Kommunes styrkepositioner. Motiveres du af udsigten til at skulle arbejde i tæt samspil med kommunens topledelse? Så har Norddjurs Kommune et job til dig! Norddjurs Kommune er inde i en god udvikling med mange spændende projekter, som er med til at styrke kommunens position indenfor erhverv, turisme, natur og bosætning. En af vores dygtige kommunikationskonsulenter har fået job tættere på hjemmet, og derfor søger vi hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2022 en kommunikationskonsulent indenfor kommunikation, markedsføring og udvikling.

Du vil indgå i kommunens centrale kommunikations- og markedsføringsfunktion på i alt 3 medarbejdere i Kommunaldirektørens sekretariat, tæt på den politiske og administrative topledelse.

Stillingen som kommunikationskonsulent

Som kommunikationskonsulent skal du være optaget af kommunikation i bred forstand, have en skarp pen og være knivskarp i formidling. Du skal også have teknisk snilde indenfor eksempelvis de sociale medier, web og videoproduktion. Du følger godt med i de bredere samfundsmæssige og lokale dagsordener – og du skal have en opmærksomhed på nyhedsstrømme, og hvilke nyheder der kan have en betydning for Norddjurs Kommune. Vi har i Norddjurs Kommune stort fokus på at styrke vores kommunikation ved at koble den tydeligere til vores strategiske indsatser. Det skal bidrage til at understøtte den fælles retning, og at vi er en kommune med perspektiver. Vi forventer, at du har gode bud på, hvordan vi kan blive endnu dygtigere i vores kommunikationsarbejde og vil være med til at føre dem ud i livet.

Som kommunikationskonsulent løser du opgaver indenfor:Brænder du for at arbejde med kommunikation indenfor strategiske og politisk prioriterede dagsordener om blandt andet udvikling og markedsføring af Norddjurs Kommunes styrkepositioner. Motiveres du af udsigten til at skulle arbejde i tæt samspil med kommunens topledelse? Så har Norddjurs Kommune et job til dig! Norddjurs Kommune er inde i en god udvikling med mange spændende projekter, som er med til at styrke kommunens position indenfor erhverv, turisme, natur og bosætning. En af vores dygtige kommunikationskonsulenter har fået job tættere på hjemmet, og derfor søger vi hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2022 en kommunikationskonsulent indenfor kommunikation, markedsføring og udvikling.

Du vil indgå i kommunens centrale kommunikations- og markedsføringsfunktion på i alt 3 medarbejdere i Kommunaldirektørens sekretariat, tæt på den politiske og administrative topledelse.

Stillingen som kommunikationskonsulent

Som kommunikationskonsulent skal du være optaget af kommunikation i bred forstand, have en skarp pen og være knivskarp i formidling. Du skal også have teknisk snilde indenfor eksempelvis de sociale medier, web og videoproduktion. Du følger godt med i de bredere samfundsmæssige og lokale dagsordener – og du skal have en opmærksomhed på nyhedsstrømme, og hvilke nyheder der kan have en betydning for Norddjurs Kommune. Vi har i Norddjurs Kommune stort fokus på at styrke vores kommunikation ved at koble den tydeligere til vores strategiske indsatser. Det skal bidrage til at understøtte den fælles retning, og at vi er en kommune med perspektiver. Vi forventer, at du har gode bud på, hvordan vi kan blive endnu dygtigere i vores kommunikationsarbejde og vil være med til at føre dem ud i livet.

Som kommunikationskonsulent løser du opgaver indenfor:

 • Ekstern kommunikation om dagsordner af særligt strategisk karakter
 • Kommunikation for borgmesteren og kommunaldirektøren
 • Sparringspartner i spørgsmål og opgaver relateret til kommunikation og formidling
 • Pressehåndtering og krisekommunikation
 • Udarbejdelse af pressemeddelelser og historier om og fra Norddjurs Kommune.
 • Rådgivning og sparring for forvaltningerne i kommunikationsspørgsmål og mediehåndtering
 • Markedsføring og branding af Norddjurs Kommune
 • Opdatering og produktion af indhold til intranet, Facebook, Instagram og LinkedIn og hjemmesiden

Din profil:

Vi forventer, at du som person:

 • har en relevant videregående kommunikationsuddannelse eller anden relevant baggrund
 • har ideelt set nogle års erfaring fra et lignende job
 • har den kommunikationsfaglige pondus, der skal til for at rådgive på direktørniveau og takle svære budskaber. Du kan navigere i en kompleks og politisk organisation
 • evner at sætte dig ind i vanskeligt og fagligt stof og kommunikere det både sagligt og sælgende. Du evner at bevæge dig i krydsfeltet mellem markedsføring og kommunikation.
 • har en strategisk forståelse, der gør, at du både kan udtænke og eksekvere på en strategi eller en plan, hvor kommunikation er metoden til at skabe effekt.
 • ved en del om det meste inden for kommunikation og branding
 • er udadvendt og relationsskabende og kan indgå i samarbejde med en lang række aktører, både internt og eksternt
 • er en holdspiller, der forstår at spille dine kollegaer med forskellige faglige baggrunde gode og inddrage dem i at skabe de bedste kommunikationsløsninger
 • er agil og kan rykke på korte deadlines

Om sekretariatet:

I Kommunaldirektørens sekretariat er samlet en række nøgleopgaver, som løses i en tæt relation til borgmester, kommunalbestyrelse, kommunaldirektør og den øvrige direktion. Sekretariatet varetager følgende opgaver:

 • Bæredygtig udvikling: At sikre og understøtte organisationens arbejde med politisk og administrativt prioriterede udviklingsdagsordener, fx ledelsesudvikling og ledelsesevaluering, partnerskaber samt implementering af kommunens plan- og udviklingsstrategi
 • Strategisk HR, arbejdsmiljø og MED: At sikre og understøtte implementeringen af organisations- og ledelseskodekset ”Vores Norddjurs” og kommunens værdier, arbejdet omkring Hovedudvalget og MED-organisationen, ledelsesudvikling og ledelsesevaluering, HR-strategi, personalepolitik, arbejdsmiljølovgivning og kompetenceudvikling
 • Kommunikation og markedsføring: Pressehåndtering, ledelseskommunikation, kommunikations- og markedsføringsstrategi, herunder kampagner, branding samt drift og udvikling af kommunens kommunikationskanaler
 • Sekretariat: Betjening af kommunaldirektøren, borgmesteren, direktion, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, udvikling af den politiske betjening, økonomi og bogføring, håndtering af borgerhenvendelser samt tovholder på centrale IT-systemer
 • Produktion af dagsordener til bl.a. ØK og KB
 • Jura: Rådgivning og udarbejdelse af sager under styrelsesloven og forvaltningsloven, behandling af aktindsigter under sekretariatets område, kommunal-, folketings- og EU-valg, salg af ejendomme samt konstituering og udpegninger

Du vil blive en del af en afdeling på 12 engagerede medarbejdere, der er fagligt dygtige og arbejdsomme. Kulturen i sekretariatet er båret af høj faglighed, men også en uformel tone og et godt humør. Vi er tæt på det politiske niveau og på den øverste administrative ledelse. Vi skal derfor ofte kunne agere og løfte opgaver med stor agilitet. Vi hjælper hinanden, og for os er sparring og vidensdeling vigtigt. Vores arbejde er båret af værdierne i Vores Norddjurs – Tillid, Ordentlighed, Fællesskab og Udvikling.

Vi tilbyder:

 • Faglige udfordringer og udfoldelsesmuligheder i et uhøjtideligt og dynamisk miljø, hvor der er fart på og gode udviklingsmuligheder
 • Et job med en stor berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Et spændende arbejde helt tæt på den politiske og administrative topledelse
 • En afdeling med gode kollegaer og en uformel og god omgangstone
 • Flextid og kantineordning
 • Løn efter gældende overenskomst

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Kommunaldirektørens sekretariat, økonomichef Bettina Andersen på tlf. 20 52 85 72, kommunikationsmedarbejder Heidi Johannesen på tlf. 26 80 14 62 eller fra 1. august sekretariatschef Jeppe Bødker Thvilum på tlf. 21 60 12 18.

Der er lang ansøgningsfrist - helt til den 14. august, så du kan bruge sommerferien på at overveje, om det er tid til et jobskifte. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33 og uge 34. Der vil blive afholdt to samtaler. Inden anden samtale vil du få udleveret en case, som du skal løse.

Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober 2022.

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Bettina Andersen Økonomichef 20 52 85 72
Stillingskategori: Administration & Sagsbehandling
Ansættelsesvilkår: Fastansættelse
Arbejdstid: Fuldtid
Lokation: Torvet 3, 8500, Grenaa
Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Email: norddjurs@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk
Powered by Emply