Juridisk Controller søges til Stab i Erhvervs-og Arbejdsmarkedsafdelingen i Norddjurs Kommune

Er du en kvalificeret jurist, og kan du din forvaltnings- og kommunalret? Kan du finde hjemlen, når vi søger en løsning, samtidig med at du kan hjælpe os med at fastholde en høj retssikkerhed for de borgere og virksomheder, vi arbejder sammen med? Så se her!

Som vores Juridiske Controller vil du blive en del af en organisation, hvor vi arbejder professionelt og målrettet.
Vi tilbyder dig en hverdag, hvor du får ansvar, selvstændige opgaver og høj grad af arbejdsmæssig fleksibilitet.
Du får mulighed for at arbejde hjemmefra, ligesom du vil få mulighed for at indgå i et kvalificeret arbejdsfællesskab på arbejdspladsen.

Vi tilbyder et arbejdsmiljø, hvor der er rig mulighed for læring og udvikling. Vi anser faglige diskussioner og nytænkning som nødvendig drivkraft i vores ønske om hele tiden at blive bedre til vores arbejde. Vi tror på, at tillidsbaseret samarbejde, fællesskab og godt humør er med til at sikre, at der netop er rum for faglige diskussioner, og vi forventer, at du kan udfordre os fagligt.

Som Juridisk Controller hos os, skal du kunne se dig selv i vores værdier tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Værdierne er med os i alt, hvad vi foretager os - fra mødet med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere til den måde, vi indgår i fællesskaber med hinanden og tilrettelægger vores arbejde. Til gengæld forventer vi, at du er i stand til at udfolde din faglighed inden for den ramme selvstændigt og på et højt niveau.

Om jobbet

Stilling er forankret i Stab, som er ansvarlig for at understøtte ledelsen og afdelingen generelt, herunder at bidrage til sikker drift og at den samlede opgave udføres professionelt.

Som Juridisk Controller har du rig mulighed for selv at udvikle stillingen; 
indholdet er lige nu blandt andet: 

 • Juridisk rådgivning til ledelsen og de faglige koordinatorer
 • Selvstændigt tage stilling til og anbefale løsninger i komplekse spørgsmål, sager og afgørelser
 • Løbende kvalitetssikre og udvikle retssikkerheden for de borgere og virksomheder vi arbejder sammen med
 • Udarbejde sagsfremstillinger og responsa til de politiske udvalg
 • Deltage i pensionsnævnets arbejde og selvstændigt udarbejde afgørelser
 • Træffe afgørelse på afdelingens vegne i klager over sagsbehandlingen
 • Fremme værdig sagsbehandling for vores borgere og sikre, at vi lever op til retssikkerhedsloven
 • Udarbejde plan for og styre afdelingens retlige ledelsestilsyn

Vi søger:

En erfaren jurist som har en professionel og systematisk tilgang til sit arbejde med stor viden om og interesse for offentlig ret. Du behøver ikke være verdensmester i arbejdsmarkedslovgivningen, men det skal du være i forvaltningsretten. 

Vi lægger vægt på, at du

 • Trives ved selvstændigt arbejde
 • Er løsningsorienteret
 • Selvstændigt kan formidle og ”oversætte” komplekst juridisk stof, skriftligt som mundtligt
 • Hurtigt kan danne dig et overblik i komplekse problemstillinger
 • Er samarbejdsorienteret og evner at arbejde tværgående
 • Tager initiativ, er ordentligt og kan stå fast ved modstand

Løn- og ansættelsesvilkår

Hvis du har mod på at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i en afdeling, hvor samarbejdet er bredt og beslutningskompetencen stor, så kan vi stille en attraktiv løn og stor fleksibilitet i arbejdets planlægning i udsigt.

Send din ansøgning og dit CV inden ansøgningsfristen den 12. februar 2023

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 22. februar 2023

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for DJØF

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte Souschef Ann Fjeldgaard på tlf.: 30 45 38 84

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Stillingskategori: Økonomi & Jura
Ansættelsesvilkår: Fastansættelse
Arbejdstid: Fuldtid
Lokation: Torvet 3, 8500, Grenaa
Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Email: norddjurs@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk
Tilgængelighedserklæring
Powered by Emply