Afdelingsleder til Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Afdelingsleder til Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Norddjurs Kommune

Vi søger en afdelingsleder til jobcenteropgaverne under Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vil bidrage til at finde og skabe nye veje i uddannelses- og beskæftigelsesområdet for de unge under 30 år i Norddjurs Kommune.

Vi er en del af Arbejdsmarkedsområdet, under Fællesforvaltningen i Norddjurs Kommune. I vores hus samarbejder sagsbehandlere på både Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet, jobkonsulenter, mentorer og bostøtte/støtte-kontaktpersoner sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning i en helhedsorienteret sagsbehandling for at understøtte de unges vej mod uddannelse og job. Det gør vejen til beslutning og handling kort. Vi arbejder i teams med mulighed for faglig sparring.

Vi bor i moderne og spændende lokaler, der er centralt beliggende i Grenå. Vi sætter en stor ære i at skabe et miljø, der retter sig mod de unge.

Vores overbevisning er, at der er en positiv destination for alle. For de fleste er det åbenlyst og med mange muligheder, for andre er det mere komplekst og med færre muligheder. Uanset er det vores opgave som fagprofessionelle, at gøre hvad vi kan, for at understøtte deres vej mod et selvstændigt liv med størst mulig grad af selvforsørgelse.

Vi har fokus på, at alle unge bidrager med egne ressourcer i forhold til at tage ansvar for eget liv, og komme videre i uddannelse og job.

 

Om jobbet

Vi søger en afdelingsleder, der er fagligt stærkt funderet i beskæftigelsesområdet (lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Du kan være faglig koordinator eller have ledelseserfaring inden for området. 

Du skal være tæt på medarbejderne og sagsbehandlingen på området og være opdateret på regler og lovgivning, samt kunne give sparring til både den enkelte og teamet. Du vil både skulle varetage den daglige faglige ledelse og personaleledelse, samt føre ledelsestilsyn. Du skal også være indstillet på at have egen sagsstamme.

Desuden vil du være stedfortræder for chefen for Ungeindsatsen og Ungdommens uddannelsesvejledning.

Arbejdskulturen er præget af en nysgerrig og dialogsøgende adfærd, og der praktiseres generelt stor selvstændighed med ansvar for egne primære opgaver blandt både ledelse og medarbejdere, og der er ledelsesrum til dialog og faglig sparring.

På beskæftigelsesområdet har vi i Norddjurs Kommune en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder at der er let til sparring og kort vej til at træffe beslutninger.

 

Personlige kompetencer

Du kan identificere dig med Norddjurs Kommunes overordnede værdier: Tillid, Ordentlighed, Udvikling og Fællesskab.

Vi forventer en afdelingsleder, der har gode relationelle kompetencer med et positivt og respektfuldt menneskesyn præget af åbenhed, troværdighed og tillid til andre. Du kan udstråle naturlig autoritet, være anerkendende og empatisk i din ledelsesstil over for både medarbejdere og den øvrige ledelse.

Du taler et tydeligt og direkte sprog, så vi ved, hvor vi har hinanden. Du evner at spille andre gode, er lydhør og trives med at skabe resultater i fællesskab med andre.

Løn og ansættelsesvilkår 
Vil være i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling, som indplaceres på løntrin 47 + kr. 9.700,00 (31.03.00 – niveau).

Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest. Arbejdsstedet er i Grenå.

Norddjurs Kommune ønsker at afspejle det omgivende samfund i sammensætningen af medarbejdere og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Tiltrædelse 
Den 1. august 2022.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Ungeindsatsen og Ungdommens uddannelsesvejledning Thomas Olesen på mobil 3030 8839 eller to@norddjurs.dk.

Ansøgning med relevante bilag 
Skal være modtaget senest mandag den 6. juni 2022. Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne.

Ansættelsessamtaler
Der afholdes 1. samtale mandag den 20. juni 2022 og 2. samtale mandag den 27. juni 2022.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en typeprofil-test, som varetages af ekstern konsulent.

 

Vores Norddjurs 
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. 

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Thomas Olesen Chef for Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Stillingskategori: Ledelse
Ansættelsesvilkår: Fastansættelse
Arbejdstid: Fuldtid
Lokation: Østerbrogade, 67f, 8500, Grenå
Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Email: norddjurs@norddjurs.dk
Hjemmeside: www.norddjurs.dk
Powered by Emply